ÁSZF

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZŐI (SZERVEZŐK):

Szolgáltató neve: Almásy Csilla egyéni vállalkozó
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
B/2020/000728
Székhelye és postai címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3/8.
Nyilvántartó hatóság/bíróság: Budapest Főváros IV. Kerületi Kormányhivatal
Nyilvántartási száma/Cégjegyzékszáma:  33950483
Adószáma: 66329181-1-41
E-mail címe: oktatas@mozgasakademia.hu
Telefonszáma, fax: + 36 30 361-7524
Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: oktatas@mozgasakademia.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: GTS Szerver Hotel
Budapest XI. ker., Hauszmann Alajos u. 3/A, hosting@gts.hu

 

Szolgáltató neve: Békefi András egyéni vállalkozó
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000722
Székhelye és postai címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3/8.
Nyilvántartó hatóság/bíróság: NAV
Nyilvántartási száma/Cégjegyzékszáma: 52865817
Adószáma: 69217151-1-41
E-mail címe: oktatas@mozgasakademia.hu
Telefonszáma, fax: + 36 30 361-7524
Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: oktatas@mozgasakademia.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: GTS Szerver Hotel
Budapest XI. ker., Hauszmann Alajos u. 3/A, hosting@gts.hu

 

Szolgáltató neve: Almásy Mozgásakadémia Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001153
Székhelye és postai címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3/8.
Nyilvántartó hatóság/bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-372570
Adószáma: 28755098-2-41
Képviselő: Almásy Csilla ügyvezető
E-mail címe: oktatas@mozgasakademia.hu
Telefonszáma, fax: + 36 30 361-7524
Panaszkezelés helye és elérhetőségei, ideje: oktatas@mozgasakademia.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: GTS Szerver Hotel
Budapest XI. ker., Hauszmann Alajos u. 3/A, hosting@gts.hu

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Almásy Mozgásakadémia által szervezett továbbképzések, tanfolyamok részvételi feltételeit tartalmazzák. A tanfolyamokon részt venni kívánók a jelen honlapon, az adott tanfolyam leírása mellett található Jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és elküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. A Jelentkezési lap kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

2. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Képzéseinkre jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül, az adott képzés ismertetőjénél található Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A Jelentkezési lap csak abban az esetben küldhető el, ha minden csillaggal jelzett mező kitöltésre kerül, különös tekintettel a tanfolyam kiválasztására (felül) és az Általános Szerződési feltételek elfogadására (alul). Ha bármely mező nem kerül kitöltésre, az elektronikus rendszer nem engedi elküldeni a Jelentkezési lapot.
A helyesen kitöltött Jelentkezési lap elküldését követően AZONNAL megjelenik a képernyőn az elküldést igazoló rövid üzenet, majd oktatásszervezőnk 5 munkanapon belül megküldi a személyre szóló visszaigazolást a további teendőkről és információkról.

Az előjelentkezés küldése semmilyen kötelezettséggel nem jár egyik fél részéről sem. Előjelentkezés esetén a későbbiekben kiírt kurzusok időpontjáról e-mailben értesítjük az érdeklődőket, de ez további kötelezettséget nem jelent. Az előjelentkezés nem jelenti a képzésre való automatikus bekerülést.

Bizonyos képzéseink tekintetében fenntartjuk a jogot, hogy szakmai összeférhetetlenségre való tekintettel visszautasítsuk a jelentkezést. Erről privát levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

3. SZERZŐDÉS

A Jelentkezési lapra küldött visszaigazoló e-mail a jelentkező ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés – a jelen ÁSZF, valamint a Jelentkezési lap és a visszaigazolás tartalma szerint – létrejön a jelentkező és a szervező között. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, iskolánk azt iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető lesz. A szerződés nyelve magyar. Iskolánk nem veti magát alá magatartási kódex rendelkezéseinek.

4. TANFOLYAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELI DÍJAK

Az egyes tanfolyamok/továbbképzések díja a honlapon, a tanfolyamok részletes leírásai alatt láthatóak. A honlapon megjelölt részvételi díjak – ha nincs külön jelölve – az általános forgalmi adó összegét már magukban foglalják.

5. RÉSZVÉTELI DÍJ FIZETÉSI FELTÉTELEK

Helyet biztosítani az adott tanfoyamra kizárólag akkor áll módunkban, ha a jelentkező legalább a foglaló vagy a teljes részvételi díj összegét megfizeti és az összeg jóváírása az előre megadott fizetési határidőig megtörténik. A jelentkezés elfogadását követően megküldött visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket a fizetés módjáról.
A foglaló BEÉRKEZÉSÉNEK határideje: a visszaigazolás megküldésétől számított 5 munkanap. Amennyiben a képzés kezdő időpontja ezen határidőn belülre esik, az előbbinél rövidebb határidőt adunk meg, melyről tájékoztatjuk a jelentkezőt a visszaigazolásban.
A beérkező foglalóról 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Kizárólag költségmentes utalásokat fogadunk. Amennyiben a foglaló/részvételi díj számlánkra történő utalása számunkra kezelési költséggel jár, azt a tanfolyam első napján, a helyszínen kérjük rendezni.
Amennyiben a visszaigazolásban szereplő határidőig a foglaló nem érkezik be, a jelentkező azonnal törlésre kerül, külön értesítés nélkül. Ezt követően a foglaló fizetésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben van még szabad hely az adott képzésre.
A fennmaradó díj befizetése a képzés első napján készpénzben a képzés helyszínén történik. Amennyiben utalni kívánja a fennmaradó részt is, annak a képzés első napját megelőző napig be kell érkeznie számlánkra. Utólag utalást nem fogadunk el!

6. SZÁMLÁZÁS

Amennyiben a foglaló (vagy teljes összeg) befizetéséhez előre kiállított számla szükséges, ezt kérjük, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül, AZONNAL jelezzék számunkra. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes. Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra, de ez esetben is kérjük a számlázási adatokat megküldeni e-mailben.

FIGYELEM!
Átutalásos számlát kizárólag a banki utaló nevére állítunk ki! Ettől eltérni nincs lehetőségünk!
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, fiktív adatokra állítjuk ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módunkban másik számlát kiállítani.

7. KÉPZÉS ELMARADÁSA

Amennyiben a tanfolyam a szervezők érdekkörében felmerült bármely ok miatt, vagy elegendő résztvevő hiányában a meghirdetés ellenére elmarad, arról legkésőbb 24 órával a képzés megkezdése előtt értesítjük a résztvevőket (e-mailben, telefonon). Ebben az esetben a befizetett foglalót/részvételi díjat a képzés elmaradásáról szóló értesítés megküldését követő 10 napon belül, a jelentkező által igénybevett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza, vagy  amennyiben azt a jelentkező kéri, az összeg átvihető más, illetve később megtartandó képzésre is.

8. FELMONDÁSI/ELÁLLÁSI FELTÉTELEK

Felmondást kizárólag írásban, e-mail útján fogadunk el.
Jelentkező a felmondási/elállási jogát – a befizetett összeg visszatérítésével vagy más képzésre való átvitelével – kizárólag a szerződéskötéstől számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal, hogy a felmondás/elállás napja nem lehet a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belüli. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 10 munkanapon belüli felmondás/elállás esetén a jelentkező által befizetett összeg nem kerül visszatérítésre és nem vihető át más képzésre, tekintettel arra, hogy ez esetben a képzés átszervezése az iskola számára súlyos nehézségeket, többek között anyagi károkat okozhat vagy akár lehetetlenné teszi az átszervezést.
Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással fogadunk el felmondást, ebben ez esetben az összeget átvisszük más vagy későbbi képzésre.

Azoknak, akik az adott képzésen értesítés és lemondás nélkül nem jelentek meg, a jövőben nem tudunk helyet biztosítani képzéseinken. Erről külön értesítést nem küldünk.

9. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az Almásy Mozgásakadémia képzéseink kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező sport- és/vagy egészségügyi szakemberek, testnevelők vehetnek részt. Államilag elismert képesítés a szakmailag releváns (mozgásprogram vezetésére jogosító) felsőfokú vagy OKJ-s végzettség. Ennek meglétéről az iskolánkhoz történő első jelentkezéskor a bizonyítvány másolatának megküldésével győződünk meg. A bizonyítvány másolatának megküldését az oktatásszervező a jelentkezést követően e-mailben kéri. Érvényes vagy nem releváns bizonyítvány hiányában a jelentkező nem vehet részt képzéseinken.
Az Almásy Mozgásakadémia vezetője fenntartja a jogot, hogy a bemutatott, végzettséget igazoló dokumentum alapján önállóan mérlegeljen a jelentkező fogadásáról.

A képzésen kizárólag az vehet részt, aki a képzés első napján a teljes fizetési kötelezettségének eleget tett.
A képzésekről maximum a teljes képzési idő 10%-ának megfelelő hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható és oklevélre sem jogosult. Egy következő képzésen a kiesett idő pótolható külön térítés ellenében, melynek díjáról a hiányzás mértékének és a képzés teljes díjának függvényében, egyedi mérlegelés alapján dönt az iskola, melyről a jelentkezőt tájékoztatja.

10. HELYSZÍN, IDŐTARTAM

A képzések helyszínei és napi időrendjei tájékoztató jelleggel a honlapon, az adott képzés ismertetőjénél fel vannak tüntetve. A végleges helyszínről és időbeosztásról azonban a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belül kiküldött tájékoztató levélben értesítjük a hallgatókat.

11. VIZSGAFELTÉTELEK

Amennyiben a képzés vizsgával zárul, az azon való részvétel díja a képzés díjában benne foglaltatik.
Ez azonban csak a képzést követően meghirdetett vizsgaidőpont(ok)ra vonatkozik. A vizsgaidőpont lemondása vagy sikertelen vizsga ismétlése esetén későbbi vizsgázásra 2000 Ft pótdíj fizetése ellenében van lehetőség, melyet a vizsga napján kell készpénzben rendezni.

12. OKLEVÉL

Képzéseinkről minden esetben oklevelet állítunk ki a Jelentkezési lapon megadott névre.
Amennyiben a képzés vizsgával zárul, oklevelet kizárólag a sikeres vizsgát tett hallgatók kapnak.
Az oklevél 1 példányának díja a képzés díjában benne foglaltatik. Minden további másolat, fordítás díja: 500 Ft/oklevél. Fordítást kizárólag angol nyelven állítunk ki.
Másolat vagy fordítás bármikor igényelhető.

13. ISMÉTLÉS

Hallgatóink ismétlés céllal részt vehetnek olyan képzésen, melyen egyszer már részt vettek (vizsgától függetlenül). Ennek részvételi díja az aktuális képzési díj 50%-a.
Amennyiben a képzés teltházas (maximális létszámú), az oktató mérlegelésén múlik, hogy fogad-e ismétlőt és milyen feltételekkel.

14. FÉNYKÉPEK, FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

Képzéseinken az ott folyó munkáról képeket, felvételeket készítünk. A jelentkezéssel minden hallgató egyúttal hozzájárul ezen felvételek készítéséhez és promóciós céllal történő felhasználásához.
A hallgatók csak az oktató engedélyével és az általa meghatározott módon készíthetnek felvételeket a képzéseken, és azokat nyilvánosan nem használhatják fel, csak kizárólag egymás között, zárt-titkos csoportokban vagy nem listázott formában tehetik fel az internetre.

15. KAPCSOLATTARTÁS

A képzésekkel kapcsolatosan kizárólag e-mailben történő kommunikációt fogadunk el az adatoknál megadott e-mail címen.

16. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A honlapon és a képzési jegyzetekben található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultjai a szervezők. A honlapon és a képzései jegyzetekben található bármely szerzői jog alá tartozó tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervezők előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A honlapon és képzési anyagokban található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

17. PANASZÜGYINTÉZÉS

A jelentkező a szervezők szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fent megadott panaszkezelési elérhetőségein terjesztheti elő: oktatas@mozgasakademia.hu

A szóbeli panaszt a szervezők azonnal kivizsgálják és szükség szerint orvosolják, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szervezők a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjukról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel, és annak egy másolati példányát
– személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a jelentkezőnek átadják,
– telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a jelentkezőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldik, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a szervezők kötelezően egyedi azonosítószámmal látják el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a szervezők a jelentkezővel kötelesek közölni. A szervezők az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül kötelesek megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a jelentkezőhöz eljusson. Ha a panaszt a jelentkező elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szervezők kötelesek öt évig megőrizni.

18. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a szervezők és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a jelentkező számára:
– Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület:
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

– Bírósági eljárás:
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Almásy Mozgásakadémia képzései, workshopjai iránt érdeklődőknek előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatosan milyen személyes adatok milyen célból kerülhetnek adatkezelésre, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információkról.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a szervezők honlapján (www.mozgasakademia.hu) a http://www.mozgasakademia.hu/aszf/ link alatt folyamatosan elérhető.

1. Közös adatkezelők adatai:

Közös adatkezelők az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket közösen hozzák meg és hajtják végre.

Almásy Csilla egyéni vállalkozó
székhelye, levelezési címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3/8.
telefon: +36 30 361-7524
e-mail: oktatas@mozgasakademia.hu

Békefi András egyéni vállalkozó
székhelye, levelezési címe: 1045 Budapest, Nyár u. 87. 3/8.
telefon: +36 30 361-7524
e-mail: oktatas@mozgasakademia.hu

TOOL.OS System Kft.
székhely, levelezési cím: 1092 Budapest, Erkel u. 6.
Kapcsolattartó: Békefi András
telefon: +36 30 361-7524
e-mail cím: oktatas@mozgasakademia.hu
(a továbbiakban: ”Adatkezelők”)

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben a látogatónak bármilyen kérése, vagy kérdése felmerül a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérelmüket postai úton, vagy elektronikusan a fent megjelölt Adatkezelők postai címeire, valamint e-mail címeire küldhetik. Adatkezelők a megkeresésekre haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül kötelesek válaszolni.

Adafeldolgozás: Adatkezelők nem vesznek igénybe adatok kezelése érdekében adatfeldolgozót.

Adattovábbítás: Adatkezelők nem továbbítják a személyes adatokat sem belföldi, sem külföldi harmadik személyek részére.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelők munkatársai kezelhetik az adatvédelmi elvek betartásával titoktartási kötelezettség mellett.

2. A tájékoztató szerinti adatkezelés során irányadó jogszabályok:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.

3. Értelmező rendelkezések (Infotv. 3. §)

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. azonosítható természetes személyaz a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely következtetés;
 4. különleges adata személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 5. hozzájárulásaz érintett akaratának önkéntes és határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelésaz alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. adatfeldolgozásaz adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 17. harmadik személyolyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;;
 18. adatvédelmi incidens:az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 19. címzett:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
 20. álnevesítés:személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelők az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezelik. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5. Az adatkezelés céljai, kezelt adatok köre, érintetteket megillető jogok, esetleges adattovábbítás, adatkezelés időtartama:

 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Érintettek jogai Adattovábbítás Adatkezelés időtartama
1.    Kapcsolattartás e-mail cím kérhetik a kezelt adat törlését nincs az érintett törlési kérelméig
2.    Hírlevél küldése képzésekről, workshopokról e-mail cím kérhetik a kezelt adat törlését nincs az érintett törlési kérelméig
3.    Nyereményjáték szervezése, a nyeremények nyertesek részére történő eljuttatása e-mail cím kérhetik a kezelt adataik törlését nincs A nyeremények nyertesek részére történt megküldését követően haladéktalanul törlik az érintettek adatait.
4.     Jegyvásárlás az iskola által szervezett rendezvényre név,e-mail cím, számlázási adatok kérhetik a kezelt adat törlését nincs A rendezvényt követően haladéktalanul törlik az érintettek adatait.

 

6. Az adatkezelés alapelvei (Infotv. 4. §; illetve GDPR 5. cikk)

 1. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség elve”).
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani („pontosság”).
 4. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát („integritás és bizalmas jelleg”).
 5. A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).
 6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)
 7. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

7. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

GTS Szerver Hotel
székhelye, levelezési címe: XI. ker. Hauszmann Alajos u. 3/A, +36 1 814 4000, hosting@gts.hu

8. Adatbiztonság

 1. Az adatkezelők úgy tervezik meg és hajtják végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik az adatkezelők különösen:
  • a jogosulatlan hozzáférés,
  • a módosítás,
  • a továbbítás,
  • a nyilvánosságra hozatal,
  • a törlés vagy megsemmisítés,
  • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelők megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelők gondoskodnak:
  • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  • a szolgáltatás nyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 6. A fentiek alapján adatkezelők biztosítják, hogy az általuk kezelt adat
  • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
  • hitelessége és hitelesítése biztosított,
  • változatlansága igazolható legyen.
 7. Adatkezelők és azok tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:
  • a számítástechnikai csalás,
  • a kémkedés,
  • a számítógépvírusok,
  • a spam-ek,
  • a hack-ek
  • és egyéb támadások ellen

9. Az érintettek jogai (Infotv. 14-20. §)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: „hozzáféréshez való jog”), melynek érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa kezelt személyes adatait, és közli vele a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait, az érintettet a személyes adatainak kezelése kapcsán megillető jogokról, azok érvényesítésnek módjáról ismertetését, az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensekről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről. Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az Infotv. 16. § (3) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.
 2. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelő által kezelt személyes adatai pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak – kérelmére az adatkezelő személyes adatait helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: „helyesbítéshez való jog”). Az adatkezelő a helyesbítés, kiegészítés tényéről és a helyesbítés tartalmáról tájékoztatja mindazokat a címzetteket, akiknek a helyesbítéssel érintett személyes adatokat továbbította.
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: „az adatkezelés korlátozásához való jog”) az alább meghatározott esetekben:
  – ha az érintett vitatja az adatkezelő, által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
  – ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
  – ha az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.
 4. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
 5. Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: „törléshez való jog”) amennyiben az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés az adatkezelési alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, jogszabályban meghatározott időtartama eltelt az adatkezelésnek, vagy a jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi.
  A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  – postai úton: TOOL.OS System Kft. – 1092 Budapest, Erkel u. 6.
  – e-mail útján: szervezes@orszaggerinctornaja.hu
 6. Az adatkezelő köteles az érintett által benyújtott, az őt illető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül elbírálni és döntéséről az érintett írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a kérelmet az érintett nem ismételten, vagy megalapozatlanul nyújtja be.
 7. Amennyiben az érintett személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására irányuló kérelmét az adatkezelő elutasítja, köteles az érintettet írásban haladéktalanul tájékoztatni az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.
 8. Ha az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

10. Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) Infotv. 22. §:

Az érintett adatkezelési jogainak érvényesítése érdekében a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti:

 • az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (Infotv.23. §)

 1. Az érintett az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
 2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.
 4. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 5. Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, valamint szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (24. §)

 1. Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott előírásokat megsért és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.
 5. Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.
 6. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.