Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi feltételek az Almásy Mozgásakadémia által szervezett továbbképzések részvételi feltételeit tartalmazzák. A Jelentkezési lap elküldésével (részvételi szándékuk jelzésével) a lentieket a hallgatók által elfogadottnak tekintjük.

 JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Képzéseinkre jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül, az adott képzés ismertetőjénél található Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A Jelentkezési lap csak az esetben küldhető el, ha minden mező kitöltésre kerül. Különös tekintettel a tanfolyam kiválasztására (felül), és az Általános Szerződési Feltételek elfogadására (alul). Ha bármi hiányzik, a rendszer nem engedi elküldeni a lapot.

Helyesen kitöltött Jelentkezési lap elküldését követően azonnal megjelenik a képernyőn a beérkezést igazoló rövid üzenet, majd oktatásszervezőnk 5 munkanapon belül küldi a személyre szóló visszaigazolást a további teendőkről és információkról.

Az előjelentkezés küldése semmilyen kötelezettséggel nem jár. Előjelentkezés esetén a későbbiekben kiírt kurzusok időpontjáról e-mailben értesítjük az érdeklődőket, de ez további kötelezettséget nem jelent.

Képzéseink szakmai előképzettséghez kötöttek. Minden esetben államilag elismert sport- vagy egészségügyi képesítés az elvárt.

Bizonyos képzéseink tekintetében fenntartjuk a jogot, hogy szakmai összeférhetetlenségre való tekintettel visszautasítsuk a jelentkezést. Erről privát levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

 ELŐLEGFIZETÉSI FELTÉTELEK

A jelentkezést követően kiküldött visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket az előlegfizetés módjáról. Helyet biztosítani kizárólag az előleg vagy a teljes részvételi díj befizetése esetén tudnunk minden jelentkezőnek.
Az előlegfizetési határidő: a visszaigazolástól számított 10 munkanap. Amennyiben a képzés kezdő időpontja ezen belül esik, akkor az előbbinél rövidebb határidőt adunk meg.
A beérkező előlegről 5 munkanapon belül visszaigazolást küldünk.

Amennyiben a visszaigazolásban szereplő határidőig az előleg nem érkezik be, a jelentkező azonnal törlésre kerül, külön felszólítás nélkül. Ezt követően az előleg fizetésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben van még szabad hely az adott képzésre.

A befizetés egyben szerződéskötésnek minősül a szervező cég és a jelentkező között.

Amennyiben az előleg (vagy teljes összeg) befizetéséhez előre kiállított számla szükséges, ezt kérjük, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül, AZONNAL jelezzék számunkra. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes.
Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra, de ez esetben is kérjük a számlaigényt és a számlázási adatokat AZONNAL megküldeni e-mailben.
FIGYELEM!
Számlát kizárólag a banki utaló nevére állítunk ki! Ettől eltérni nincs lehetőségünk!
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, a jelentkezési lap szerinti adatokra állítjuk ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módunkban számlát kiállítani.

A fennmaradó díj befizetése a képzés első napján készpénzben történik. Amennyiben utalni kívánja a fennmaradó részt is, annak a képzés első napját megelőző napig be kell érkeznie számlánkra. Utólag utalást nem fogadunk el!

Amennyiben a tanfolyam elmarad, a befizetett előleget visszautaljuk vagy átvihető más, illetve későbbi képzésre.

Kizárólag költségmentes utalásokat fogadunk. Amennyiben az előleg számlánkra történő utalása számunkra kezelési költséggel jár, azt a tanfolyam első napján, a helyszínen kérjük rendezni.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Lemondást kizárólag e-mailben fogadunk el.
A befizetett összeg visszatérítésére vagy más képzésre való átvitelére kizárólag a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon kívüli lemondás esetén van lehetőség. 10 munkanapon belüli lemondás esetén a befizetett összeg nem kerül visszatérítésre és nem vihető át más képzésre, tekintettel arra, hogy ez esetben a képzés átszervezése az iskola számára súlyos nehézségeket okozhat vagy akár lehetetlenné teszi az átszervezést.

Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással fogadunk el lemondást és ez esetben az összeget átvisszük más vagy későbbi képzésre.

Azoknak, akik lemondás nélkül nem jelentek meg, a jövőben nem tudunk helyet biztosítani képzéseinken. Erről külön értesítést nem küldünk.

RÉSZVÉTELI / HIÁNYZÁSI FELTÉTELEK

A képzésen kizárólag az vehet részt, aki a képzés első napján a teljes fizetési kötelezettségének eleget tett.
A képzésekről maximum a teljes képzési idő 10%-ának megfelelő hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható és oklevélre sem jogosult. Egy következő képzésen a kiesett idő pótolható külön térítés ellenében, melynek díjáról a hiányzás mértékének és a képzés teljes díjának függvényében, egyéni megállapodással dönt az iskola.

HELYSZÍN, IDŐTARTAM

A képzések helyszínei és napi időrendjei tájékoztató jelleggel a honlapon, az adott képzés ismertetőjénél fel vannak tüntetve. A végleges helyszínről és időbeosztásról azonban a képzés megkezdése előtti 10 munkanapon belül kiküldött tájékoztató levélben értesítjük a hallgatókat.

VIZSGAFELTÉTELEK

Amennyiben a képzés vizsgával zárul, az azon való részvétel díja a képzés díjában benne foglaltatik.
Ez azonban csak a képzést követően meghirdetett vizsgaidőpont(ok)ra vonatkozik. A vizsgaidőpont lemondása esetén későbbi vizsgázásra 2000 Ft pótdíj fizetése ellenében van lehetőség, melyet a vizsga napján kell készpénzben rendezni.

OKLEVÉL

Képzéseinkről minden esetben oklevelet állítunk ki a Jelentkezési lapon megadott névre.
Amennyiben a képzés vizsgával zárul, oklevelet kizárólag a sikeres vizsgát tett hallgatók kapnak.
Az oklevél 1 példányának díja a képzés díjában benne foglaltatik. Minden további másolatok, fordítások díja: 500 Ft/oklevél. Fordítást kizárólag angol nyelven állítunk ki.
Másolat vagy fordítás bármikor igényelhető.

KÉPZÉS ELMARADÁSA

Amennyiben bármely képzésünk a meghirdetés ellenére elmarad, arról legkésőbb 24 órával a képzés megkezdése előtt értesítjük a résztvevőket (e-mailben, telefonon). Ez esetben a befizetett előleget vagy részvételi díjat visszautaljuk, vagy a jelentkező kérésére átvisszük másik képzésre.

ISMÉTLÉS

Hallgatóink ismétlés céllal részt vehetnek olyan képzésen, melyen egyszer már részt vettek (vizsgától függetlenül). Ennek részvételi díja az aktuális képzési díj 50%-a. Amennyiben a képzés teltházas (maximális létszámú), az oktató mérlegelésén múlik, hogy fogad-e ismétlőt és milyen feltételekkel.

FÉNYKÉPEK, FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

Képzéseinken, az ott folyó munkáról képeket, felvételeke készítünk. A jelentkezéssel minden hallgató egyúttal hozzájárul ezen felvételek készítéséhez és promóciós céllal történő felhasználásához.
A hallgatók csak az oktató engedélyével és az általa meghatározott módon készíthetnek felvételeket a képzéseken, és azokat nyilvánosan nem használhatják fel, csak kizárólag egymás között, zárt-titkos csoportokban vagy nem listázott formában tehetik fel az internetre.

KAPCSOLATTARTÁS

A képzésekkel kapcsolatosan kizárólag e-mailben történő kommunikációt fogadunk el oktatas@mozgasakademia.hu címen.

ADATKEZELÉS

A jelentkezési lapon megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem adjuk át.